ขบ.ถก ขสมก.-ไทยสมายล์ แก้ร้องเรียนรถเมล์ขาดระยะ ปรับแก้ปัญหาลงตัว

11 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวการเดินรถสายที่ 140 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ (ทางด่วน) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ภายหลังการเปลี่ยนผู้ประกอบการจาก ขสมก.เป็น บริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด และมีข้อร้องเรียนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ปัญหานั้น กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบพบว่า จำนวนรถโดยสารประจำทางมีเพียงพอในการให้บริการ แต่แผนการจัดการเดินรถไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน จึงได้แก้ไขปัญหาโดยได้แจ้งไปยัง บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ให้ปรับระยะเวลาการปล่อยรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เป็น 5-7 นาที ต่อรถ 1 คัน และในปัจจุบันได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขึ้นอีกจึงได้เชิญ ขสมก.และ บริษัทไทย สมายล์ บัส มาร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย ขสมก. พร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินรถกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่วนบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ยินดีประสานงานกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการเดินรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการเดินรถในเส้นทางที่เหลืออยู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. กล่าวว่า ขสมก.พร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเดินรถและแผนบริหารจัดการเดินรถให้กับ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เพื่อให้บริการรถโดยสารประจำทางแก่ประชาชนในเส้นทางต่างๆมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
นางสาววรรษิตรี รุ่งเรืองเนาวรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด กล่าวว่า บริษัทต้องขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการเดินรถ ในช่วงวันแรก (1 พ.ย.66) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน และบริษัทได้แก้ไขปรับระยะเวลาการปล่อยรถเพิ่มจำนวนรถ และเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนให้มากขึ้น ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว และขอยืนยันว่า บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด มีความพร้อมในการบริการจัดการการเดินรถ ทั้งแผนการเดินรถ บุคลากร และรถโดยสาร โดยนับตั้งแต่ 2 พ.ย.66 เป็นต้นมา การเดินรถของสาย 140 และสายอื่นที่มีการเปลี่ยนผ่านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีปัญหาการร้องเรียนแต่อย่างใด.

แผนที่