สรุป เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท ล่าสุด ได้วันไหน ซื้ออะไรได้ ใช้ยังไง

11 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

เช็กเงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซื้อสินค้าอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาคลัง กล่าวถึงความคืบหน้า และข้อสรุปของ เงินดิจิทัล 10,000 บาท ยืนยันเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาท เงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ได้ทุกคน ซื้อได้เฉพาะสิ้นค้าอุปโภคบริโภค พร้อมขยายขอบเขตเป็นระดับอำเภอ คาดว่าจะเริ่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ในเดือน พ.ค. 67 ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ และจะใช้แอปฯ เป๋าตัง เป็นช่องทางการใช้จ่ายกับร้านค้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน
 • เงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท คิดเป็นจำนวนประชากรผู้ได้รับจำนวน 50 ล้านคน

เงื่อนไขโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • เติมเงิน 10,000 บาท ในกระเป๋าดิจิทัล
 • ใช้จ่ายกับร้านค้าภายในพื้นที่ระดับอำเภอ ตามบัตรประชาชนเท่านั้น
 • ต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน
 • โครงการดิจิทัลวอลเล็ต โอนเงินครั้งแรก เริ่ม พ.ค.ปี 2567 หมดเขต เม.ย.ปี 2570
 • ผู้ใช้สิทธิไม่สามารถโอนเงินให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • โครงการนี้ ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ ทั้งร้านค้า และ ประชาชน

เงื่อนไขเงินดิจิทัลเงินดิจิทัล

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง?

 • ซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ห้ามซื้ออะไร

 • สินค้าออนไลน์
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, กัญชา, กระท่อม, พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชา และพืชกระท่อม
 • บัตรกำนัล บัตรเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี
 • ปิดหนี้ จ่ายค่าเทอม ค่าเรียน
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ
 • ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ไม่ได้
 • แลก หรือกดเป็นเงินไม่ได้
 • แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้
 • ไม่สามารถนำเงินดิจิทัล ใช้จ่ายกับการบริการได้ เช่น ล้างรถ ตัดผม

ประเภทร้านค้า

 • ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี
 • ร้านค้าไม่จำเป็นต้องจด VAT แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ ส่วนร้านค้าที่จะขึ้นเงินสดได้ ต้องอยู่ในระบบฐานภาษีเท่านั้น

เงินดิจิทัลใช้ยังไง

การใช้สิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้น กำหนดให้ใช้จ่ายได้ในระดับอำเภอ ภายในเวลา 6 เดือน สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าค้า แต่หากต้องการขึ้นเงินสด หรือกดเงินสดออกมา จะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

เงินดิจิทัลเงินดิจิทัล

ไทม์ไลน์โครงการเงินดิจิทัล

 • ตีความโดยกฤษฎีกา และดำเนินกระบวนการสภา-ต้นเดือน พ.ย. 66
 • โครงการ : e-Refund เดือน ม.ค. 67
 • โครงการ : ดิจิทัลวอลเล็ต เดือน พ.ค. 67
 • โครงการ : เสริมสร้างขีดความสามารถ เดือน มิ.ย. 67

เงินดิจิทัล 10,000 บาทเงินดิจิทัล 10,000 บาท

นอกจากนี้ สำหรับผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล Digital Wallet จะมี E-Refunds เข้ามาเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขคือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่า 50,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีมาประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่ม ม.ค. 2567

แผนที่