“สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย” เข้าพบ “ทรงศักดิ์” มท.2 เสนอแผนพัฒนาผังเมือง

10 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

“สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย” นำคณะเข้าพบ “ทรงศักดิ์ ทองศรี” รมช.มหาดไทย (มท.2) เสนอแผนพัฒนาผังเมือง พร้อมหารือควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 10 พ.ย. 66 นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การพัฒนาผังเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาผังเมือง ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนเห็นความสำคัญ และพร้อมสนับสนุนให้สมาคมฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งสมาชิกของสมาคมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และใกล้ชิดประชาชน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง

โดยการเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้นำโดย นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์, นายวัชระ ประภาพัฒน์, นายอุทัย มิ่งขวัญ, ดร.ยุทธนา ยุพฤทธิ์, รศ.ดร.สุชาติ นวกวงษ์, นายเอกชัย เอกหาญกมล ซึ่งทั้งคณะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลากหลายประเด็น เพื่อนำมาซึ่งแนวทางการพัฒนาประเทศร่วมกัน.

แผนที่