ข่าวทั่วไป

กู้เงินกรุงไทย กับสินเชื่อสำหรับข้าราชการบำนาญ ผ่อนนาน 30 ปี ดอกเบี้ยต่ำ

กู้เงินกรุงไทย กับสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการบำนาญ ผ่อนนาน 30 ปี ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวใน 1 วัน เช็กเงื่อนไข และรายละเอียดผู้กู้ได้ที่นี่

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการบำนาญ เติมสุขวัยเกษียณ ดอกเบี้ยพิเศษ 4.14% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา กู้ได้เต็มที่ 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ไม่จำกัดอายุผู้กู้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสูง กู้ได้ 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ
 • สามารถเลือกชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย หรือ เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติง่าย อนุมัติไวใน 1 วัน

อัตราดอกเบี้ย

ลูกค้ารายใหม่ที่สมัครสินเชื่อภายในวันที่ 29 ธ.ค. 66 ลูกค้ารายเดิมขอ Top Up และ/หรือ ขอเพิ่มวงเงินกู้
MRR -3.43% MRR -1.345% ต่อปี

MRR = 7.57% ต่อปี ณ วันที่ 5 ต.ค. 66

ให้สิทธิเฉพาะข้าราชการบำนาญที่รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆ เพียงเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย

check

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

ติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566

รายละเอียดและเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้

 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร

วงเงินให้กู้

 • ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
 • ลูกค้ารายเดิมสามารถกู้เพิ่มได้
  • ไม่ต้องรอชำระหนี้เสร็จสิ้น
  • ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top Up)
  • ในส่วนที่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ
  • ในส่วนที่ได้สิทธิเพิ่ม

ระยะเวลาให้กู้

 • สูงสุด 30 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้

 • เลือกจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขและเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร
 • สำหรับข้าราชการบำนาญที่รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง

Tags
กู้เงิน ข้าราชการบำนาญกู้เงินกรุงไทยดอกเบี้ยต่ำเงินกู้ข้าราชการ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button