เพิ่มความมั่นคงอาหารไทยอัปสู่ครัวโลก

10 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ศ.ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.ในฐานะ ผอ.ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยฯจะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023 : Global Summit on the Future of Future Food ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความมั่นคงของอาหารเพื่ออนาคต เพราะความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ แม้ว่าประเทศไทยจะมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย แต่ยังไม่มีความมั่นคงทางอาหาร เพราะความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่แค่มีอาหารเพียงพอ แต่ต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วย อีกทั้งประเทศไทยยังตั้งเป้าที่จะเป็นครัวของโลก ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ เพื่อให้ผลิตได้เพียงพอด้วยวิธีที่ปลอดภัยและยั่งยืน.

แผนที่