ข่าวทั่วไป

8 โรงพยาบาล กทม.เปิดศูนย์ฝุ่น 2.5 ให้คำปรึกษา, ตรวจรักษาพร้อมบริการเชิงรุก

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.สำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM2.5 เกิน 75 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. ได้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ดังนี้ รพ.กลาง โทร.0-2220-8000 รพ.ตากสิน โทร.0-2437-0123 ต่อ 1426,1430 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0-2289-7225 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0-2429-3576 ต่อ 8522 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร.0-2543-2090 หรือ 08-4215-3278 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.0-2326-9995 รพ.ราชพิพัฒน์ โทร.06-3324-1126 หรือ 09-9170-5879 และ รพ.สิรินธร โทร.0-2328-6901 ต่อ 11434 เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชน พร้อมให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่น PM2.5

นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาล โรงเรียน ให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะเน้นการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อปฏิบัติการออกช่วยเหลือผู้ป่วยยามจำเป็น หากมีการรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ.

Tags
PM 2.5PM 2.5 วันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในไทย

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button