“ธรรมนัส” ช่วยชาวนาไร่ละ 1 พัน จ่อเข้า ครม. วาง 4 มาตรการจัดการข้าวเปลือก

4 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

“ธรรมนัส” จ่อเข้า ครม.อังคารหน้า ช่วยชาวนาไร่ละ 1 พัน หลัง กระทรวงเกษตรฯ – พาณิชย์ เร่งติดตามความคืบหน้า 4 มาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนา ปี 66/67 วงเงิน 69,043.03 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 66 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ เป็นประธานการประชุมนโยบายคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตร นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการประชุมหารือ มาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนา ปี พ.ศ. 2566/67 ประกอบด้วยมาตรการ 4 ด้าน วงเงิน 69,043.03 ล้านบาท ดังนี้

1. สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มีเป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท ช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตัน (สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน+เกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน) ให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 ในราคาข้าวหอมมะลิตันละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 บาท ข้าวหอมมะลิปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาท หากราคาข้าวขึ้น

2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567

3. ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการเก็บสต๊อก เป้าหมาย 10 ล้านตัน วงเงิน 2,120 ล้านบาท รัฐช่วยดอกเบี้ย 4% เก็บสต๊อก 2-6 เดือน เริ่ม 1 พ.ย. 2566 ถึง 30 มี.ค. 2567

4. การสนับสนุนค่าบริหารจัดการ+พัฒนาคุณภาพ เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ช่วยไร่ละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือนละ 20,000 บาท)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในวันอังคาร ที่ 7 พ.ย. ในการประชุมครั้งถัดไป

แผนที่