อย.ยกเลิกประกาศ ยันนมผงชื่อดังได้มาตรฐาน

31 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบเนื้อนมไม่รวมไขมัน ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด ในผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็ม โปร 4 วิท ทู-เอฟแอล เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์นมชนิดละลายทันที วันผลิต 05/04/2022 ควรบริโภคก่อน 05/10/2023 โดยผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเนื้อนมไม่รวมไขมัน ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีการเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2566 นั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการทวนสอบการรายงานผลการทดสอบตัวอย่างฉบับที่ R66031600791 ลงวันที่ 16 มี.ค.2566 พบว่ามีการรายงาน “เนื้อนมไม่รวมไขมัน” คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยข้อเท็จจริงผลเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น กรมวิทย์จึงได้ยกเลิกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างฉบับดังกล่าว และออกรายงานฉบับแก้ไขลงวันที่ 24 ต.ค.2566 ให้กับ อย.

นพ.ณรงค์กล่าวว่า สำหรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ปรากฏดังนี้ การตรวจวิเคราะห์เนื้อนมไม่รวมไขมันร้อยละ 63.70 ของน้ำหนัก ซึ่งเมื่อรวมกับไขมันร้อยละ 12.30 ของน้ำหนัก รวมแล้วเนื้อนมทั้งหมดได้ ร้อยละ 76.00 ซึ่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คือ มีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของน้ำหนัก สำหรับผลิตภัณฑ์ของนมชนิดแห้ง ดังนั้น อย.จึงยกเลิกประกาศผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับเดิมดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯสามารถดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม อย.ยังคงเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป.

แผนที่