เช้านี้อากาศดี ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่

31 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

อัปเดตค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเช้าวันนี้พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี เนื่องจากอิทธิพลของฝนที่ยังคงตก ร้อยละ 30 ของพื้นที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ณ เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ตรวจวัดได้ 10.4-28.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 66 การระบายอากาศไม่ดีถึงอ่อน ในช่วงเดือนตุลาคมยังมีโอกาสเกิดฝนตก อาจส่งผลต่อค่าความเข้มข้น ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ลดลง และวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อน บนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • www.airbkk.com
  • FB : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB : กรุงเทพมหานคร
  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • LINE ALERT
  • LINE OA @airbangkok

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue

แผนที่