ข่าวทั่วไป

เช้านี้อากาศดี ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่

อัปเดตค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเช้าวันนี้พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี เนื่องจากอิทธิพลของฝนที่ยังคงตก ร้อยละ 30 ของพื้นที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ณ เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ตรวจวัดได้ 10.4-28.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 66 การระบายอากาศไม่ดีถึงอ่อน ในช่วงเดือนตุลาคมยังมีโอกาสเกิดฝนตก อาจส่งผลต่อค่าความเข้มข้น ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ลดลง และวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อน บนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • www.airbkk.com
  • FB : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB : กรุงเทพมหานคร
  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • LINE ALERT
  • LINE OA @airbangkok

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue

Tags
PM 2.5PM 2.5 วันนี้ค่าฝุ่นใน กทม.ฝุ่นมลพิษ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button