ไหว้พระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดสารนารถธรรมาราม

23 ธันวาคม 2557
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

วัดสารนารถธรรมาราม

วัดสารนารถธรรมาราม

วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยพระมหารัชมังคลาจารย์ สร้างโดยจำลองพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ ที่กรุงเทพมาสร้าง พระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ จ.พิษณุโลก มุมโบสถ์จำลอง พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง และพระบรมธาตุไชยยา

สิ่งที่น่าสนใจของวัดสารนารถธรรมาราม

พระอุโบสถ จัดเป็นพระอุโบสถ ที่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง ในบรรดาเมืองชายทะเลภาคตะวันออก มีขนาดกว้าง 32 ม. ยาว 46ม. สูง 36 ม. แทนที่จะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมือนโบสถ์ทั่ว ๆ ไป ก็ทำเป็นมุขทางเดินเข้าออกโบสถ์ทั้งสองข้าง เมืองมองดูภายนอกจึงคล้ายกับทรงไม้กางเขน หลังคาทำยอดเลียนแบบยอดปราสาท ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีจั่วทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านจำหลักรูปพุทธประวัติ
เจดีย์จำลอง ตรงมุมกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถทั้งสี่มุมได้จำลองปูชนียสถานที่สำคัญ ๆ เอาไว้ ได้แก่ พระมหาสถูปพุทธคยา พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม และพระบรมธาตุไชยา สำหรับพระมหาสถูปพุทธคยานั้นสร้างได้เหมือนจริงมากเพราะได้รับความร่วมมือ จากสถานฑูตอินเดียในประเทศไทย

 

ขอบคุณภาพจาก WiJarn

แผนที่