ดีเดย์พรุ่งนี้ ผบ.ตร.สั่งตำรวจทั่วประเทศเรียกปรับตามพินัยประชาชน ไม่มีผลทางอาญา

25 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศเรียกปรับตามพินัยประชาชนเท่านั้น ไม่มีผลทางอาญา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0011.32/4129 ลงวันที่ 24 ต.ค. เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่ง ตร.เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ถึง รอง ผบ.ตร., จตช. ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช. เพื่อทราบ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ใจความว่า ด้วย พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป และได้กำหนดให้กฎหมายในบัญชี 1 และบัญชี 3 ท้าย พ.ร.บ. นี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 ต.ค.66

เพื่อให้การดำเนินการตามนัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม QR Code

แผนที่