ข่าวทั่วไป

ฝากเงินออมสิน 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสินบ้านชวนรักษ์โลก

ธนาคารออมสิน กระตุ้นคนออมเงินด้วยการฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสินบ้านชวนรักษ์โลก ลงทะเบียนจองสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 27-30 ต.ค. 66

 

224219

ในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 31 ต.ค. 66 ธนาคารออมสิน รณรงค์เชิญชวนคนไทยให้ความสำคัญกับการออมเงิน ร่วมฝากเงินกับธนาคารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน “บ้านชวนรักษ์โลก” เป็นที่ระลึก โดยเปิดลงทะเบียนจองสิทธิที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และ LINE OFFICIAL : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 27-30 ต.ค. 66 และเปิดให้ฝากเงินพร้อมรับกระปุกในวันที่ 31 ต.ค.–3 พ.ย. 66 ณ สาขาธนาคารออมสินที่ลงทะเบียนจองสิทธิไว้ (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด

757834

 

สำหรับกระปุกออมสิน ที่จัดทำขึ้นในโอกาสนี้ ได้นำผลงานวาดภาพของศิลปินเด็กออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย ในโครงการ Artstory By AutisticThai มาออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนกระปุกออมสิน มีลักษณะเป็นรูปทรงบ้าน 2 ชั้น ตัวบ้านบอกเล่าเรื่องราวที่สื่อถึงการกระตุ้นให้ประชาชนปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความโดดเด่นด้วยภาพแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด ต้นแบบการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคมที่ดำเนินการตามกรอบ ESG (Environment-Social-Governance)

Tags
ธนาคารออมสินฝากเงินลงทะเบียนออมสินออมสิน

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button