ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต

 

ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

 

เวลา 17.18 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงพระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์

 

ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดรูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

 

ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

 

ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

ในหลวง ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

แผนที่