ข่าวทั่วไป

โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก

โรคต้อกระจก เป็นโรคที่เป็นปัญหา ทำให้คนตาบอดร้อยละ 70 ซึ่งผู้ที่เป็นต้อกระจกนั้นจะมีสายตาเลือนราง มองเห็นไม่ชัดจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นภาระกับลูกหลาน ส่วนการผ่าตัดทั่วไปจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง

เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือและดูแล และช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

นายประเสริฐ เมืองแก้ว ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดโครงการ “โลกสวย ตาใส ครู (คน) พัทลุง ไร้ต้อกระจก” ขึ้น โดยได้ประสานกับ โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง

โดยทางโรงพยาบาลได้ให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยจาก จ.พัทลุง-จ.สุพรรณบุรี พร้อมให้ญาติผู้ดูแลฟรีอีก 2 คน

จากการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จนถึงขณะนี้ ได้มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการทุกสังกัด ข้าราชการบำนาญ และประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การรักษาเรื่องต้อกระจกของ รพ.รัฐได้เป็นอย่างดี โดยมี จนท.สนง.สาธารณสุขจังหวัดเข้ามาให้การควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่องด้วย

ต่อมาเมื่อต้นมกราคม 2566 โรง พยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี ได้ย้ายมาดำเนินการตามโครง การดังกล่าว โรงพยา บาลธนบุรี อ.เมือง จ.ตรัง

จากการดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จนถึงสิ้นสิงหาคม 2566 มีผู้เข้ามาตรวจคัดกรองต้อกระจกแล้ว 7,260 ราย และได้ทำการผ่าตัดต้อกระจกไปแล้ว 1,480 ราย

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดพัทลุง บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน.

Tags
ประเสริฐ เมืองแก้วมองทั่วทิศเมืองไทยรักษาโรคต้อกระจกโรคต้อกระจก

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button