รัฐบาล เชิญชวน “ผู้ป่วยติดเตียง” ลงทะเบียนรับ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ฟรี

19 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

รัฐบาล เชิญชวนผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนรับ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อคนไทยทุกคน ฟรี จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน พร้อม เผย วิธีลงทะเบียนทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด 

วันที่ 19 ต.ค. 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวนคนไทยที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้าน หรือป่วยติดเตียง (ค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6) รวมถึงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ทุกกลุ่มอายุ ลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน

สำหรับวิธีลงทะเบียน นายคารม กล่าวว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้

1. วิธีการขอรับสิทธิ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
– แจ้งความประสงค์ได้ที่
– ศูนย์บริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) สำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดทำโครงการเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต โดย “งบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร”

ส่วนต่างจังหวัด โดย “งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)” ดำเนินการ ดังนี้
1. วิธีการขอรับสิทธิ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
แจ้งความประสงค์ได้ที่ รพ.สต./อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่
2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. รพ.สต. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ พิจารณาอนุมัติ และสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

“ภายหลังโครงการอนุมัติ หน่วยงานที่เสนอโครงการดำเนินการจัดหา และส่งมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยตามโครงการ แนะนำผู้ป่วยติดเตียง/มีปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ติดต่อลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ รพ.สต. หรือ อบต./เทศบาล ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ส่วนใน กทม. ให้แจ้งรายชื่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลย แต่หากหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่ทราบรายละเอียดให้โทร. แจ้ง สายด่วน สปสช. 1330 แล้ว สปสช.จะช่วยประสานงานให้ต่อไป” นายคารม กล่าว

 

แผนที่