ล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000 บาท แจกเฉพาะคนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ เท่านั้น

12 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท เติมเงินให้เฉพาะคนที่ยืนยันตัวตนเท่านั้น ไม่ได้แจกให้ทุกคนแบบอัตโนมัติ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่า การแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท นั้น ไม่ได้แจกเงินให้กับทุกคนโดยอัตโนมัติ แต่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ซึ่งการยืนยันตัวตนจะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลสามารถดึงฐานข้อมูลเก่าที่ประชาชนเคยเข้าร่วมโครงการของรัฐอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการ Check-list และใช้ในการยืนยันสิทธิ์ของคนๆ นั้น

ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเลย แต่อยากเข้าร่วม โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ ลงทะเบียน ยืนยันตัวตน เพราะมันถูกกำหนดโดยกรอบกฎหมาย ดังนั้น การยืนยันตัวตนหรือ KYC ถือว่ามีความจำเป็น เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนจริง แต่หากใครที่ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ก็เท่ากับว่าไม่เข้าสู่โครงการฯ

นอกจากนี้ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเงินดิจิทัล 10,000 บาท จำมีต้องมีระบบการยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า ซึ่งเป็นความจำเป็นตามกฎหมาย เท่ากับว่าใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องลงทะเบียน

ส่วนความชัดเจนในเรื่องแหล่งเงิน แต่ขณะนี้นโยบายยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังอยู่ระหว่างออกแบบมาตรการ ฉะนั้น วันนี้ก็พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงที่เป็นประโยชน์ และเกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด

นายจุลพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 12 ต.ค. 66 จะมีการพิจารณาการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน วันที่ 24 ต.ค. นี้ พร้อมนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงให้เกิดความสมดุล เช่น เงื่อนไขรัศมีการใช้จ่าย 4 กิโลเมตร ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน อาจครอบคลุมรัศมีในตำบล หรืออำเภอ หรือจังหวัด

สำหรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้น จะไม่สามารถนำมาออมได้ ไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้ ไม่สามารถใช้เพื่ออบายมุข โดยเงินที่เติมให้ในครั้งแรก 10,000 บาท ต้องใช้ใน 6 เดือนแรก แต่จะหมุนต่อเนื่องไปได้นานกว่านั้น

ทั้งนี้ การปรับเงื่อนไขรายละเอียดยังต้องพิจารณา แต่ทั้งหมดต้องตอบโจทย์วัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้ คือเป็นการจุดชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้อย่างมีศักยภาพ และต้องมีเสถียรภาพ มีการหมุนเวียน ทำให้เกิดการจ้างงาน การลงทุนขึ้นตามมา

แผนที่