กระทรวงศึกษาฯจี้ ร.ร.คุมเข้มป้องกันไข้หวัดใหญ่

9 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ช่วงเวลานี้ตรงกับฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในสถานศึกษาเป็นแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ มีความห่วงใยทั้งได้กำชับให้โรงเรียน และสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเด็กป่วยในช่วงเช้า หากพบว่าเด็กมีอาการเข้าได้กับโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ โรงเรียนควรทำการคัดแยกเด็กออกมาจากกลุ่มใหญ่ ใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็ก ให้เด็กที่ป่วยพักในสถานที่จัดเตรียมไว้ และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับไปพักดูแลที่บ้าน จนกว่าจะหาย และหากมีการระบาดจำนวนมากอาจพิจารณาปิดสถานศึกษา เพื่อลดการระบาดของโรคและการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้ดุลพินิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง

โฆษก ศธ.กล่าวอีกว่า ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแม้จะเป็นช่วงปิดเทอม ก็ขอให้หมั่นตรวจตราจัดเตรียมจุดล้างมือให้พร้อมทั้งที่ห้องน้ำและโรงอาหาร ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การล้างมือที่ถูกต้อง กระตุ้นให้นักเรียนล้างมือฟอกสบู่เหลวเป็นประจำหลังสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อป่วย สถานที่เรียนควรเป็นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อย เช่น ราวบันได เครื่องเล่น คอมพิวเตอร์ จุดตู้น้ำดื่มเป็นประจำ ด้วยน้ำและสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป โดยเน้นทำความสะอาดในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน และช่วงเลิกเรียน นอกจากนี้โรงเรียนควรจัดนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองนำไปปฏิบัติ รวมถึงสร้างความเข้าใจในนโยบายของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน.

แผนที่